Stella Tushabe, umwe mu bakobwa bake bavuze saxophone mu Rwanda
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Stella Tushabe, umwe mu bakobwa bake bavuze saxophone mu Rwanda

Stella Tushabe, umwe mu bakobwa bake bavuze saxophone mu Rwanda.

Mwumve mu kiganiro na Yvette Kabatesi, aho atubwira uko yatangiye kwiga kuvuza iki gicurarangisho.

Ibindi bisa n’ibi