Uganda, ingene imiti ya malariya inyuruzwa abantu bariko barapfa
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Uganda, ingene imiti ya malariya inyuruzwa abantu bariko barapfa

Iri ni itohoza rya 'Africa Eye', igisata ca BBC, ryerekana ubusuma budasanzwe budasanzwe bw'imiti ya malariya.